Salarisadministratie

Wij verzorgen voor klanten de volledige salarisadministratie. Naast de standaard salarisverwerking kunnen wij de salarisspecificaties rechtstreeks naar uw werknemers mailen. Ook kunnen we betaalbestanden aanleveren voor de netto lonen. Wij leveren de salarisgegevens ook uit aan verschillende uitvragende instanties (pensioenfondsen, verzekeringen e.d.). Daarnaast stellen wij arbeidsovereenkomsten op en adviseren wij bij personele vraagstukken.

De salarisverwerking geschiedt met de software van Exact Online. Wanneer de financiële administratie ook via ons kantoor loopt is er een automatische koppeling tussen de salaris- en financiële administratie.